Adoptie te Lijf    

Hulp voor geadopteerden

Voor allerlei soorten psychische klachten is er wel gespecialiseerde hulp te krijgen. Maar hulp voor volwassen geadopteerden is moeilijk te vinden. Daarom heb ik voor geadopteerden die hulp nodig hebben Adoptie te Lijf opgezet.
Geadopteerd worden is erg ingrijpend voor een jong kind. Eerst ben je afgestaan en daarna ben je weggegeven aan nieuwe ouders. De nieuwe ouders waren heel enthousiast dat je bij hen ging wonen, maar dat is maar een deel van het verhaal. Het andere deel is vaak heel pijnlijk. En laat daar nu juist zo weinig aandacht voor zijn geweest. Veel geadopteerden geven aan, dat ze zich regelmatig 'alleen' voelen, omdat ze niet goed worden begrepen.
Als geadopteerden op latere leeftijd relaties krijgen, kan blijken dat de pijn, van afgewezen te zijn als kind,  ook gevolgen heeft voor deze relaties.
Afwijzing kan zo pijnlijk zijn, dat jijzelf juist een ander niet wil of kunt afwijzen. Hoe kun je dan zelf in balans zijn met die ander?

En als jezelf kinderen krijgt, hoe vul je dan je eigen rol in als opvoeder én als vader of moeder?
Zit je wel goed in je vel op je werk? Hoe zijn je relaties op je werk?
Zo kan je leven als volwassen geadopteerde nog steeds sterk beïnvloed worden door het feit, dat je ooit bent geadopteerd.

De adoptiezorg voor kinderen is tegenwoordig veel beter dan vroeger. Het kan daarom zijn, dat in jouw kindertijd je ouders en je familie en vrienden nog niet goed wisten hoe ze met jouw vragen moesten omgaan.
Door alsnog je inzicht te geven en je te laten ervaren wat adoptie met jou heeft gedaan, kun je meer rust en ontspanning ervaren.
En het kan zomaar zijn, dat je daardoor beter jezelf leert kennen, waardoor je beter in balans komt. Hier zul je je hele verdere leven nog veel aan hebben.

Harriet in 't Veld

Ik ben al heel wat jaren actief als hulpverlener voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast ben ik moeder van 3 adoptiekinderen, die tegenwoordig al min of meer volwassen zijn. Je kunt wel zeggen, dat ik ervaringen met adoptie thuis heb meegekregen. Het is niet altijd makkelijk als geadopteerde een ontspannen en plezierig leven te leiden. Je adoptie-achtergrond brengt je wel eens van de wijs.
Daarom bied ik volwassen geadopteerden hulp om weer meer rust in hun leven te brengen, waardoor het leven weer makkelijker wordt.
Ik ben senior psychomotorisch therapeut en bewegings-psychotherapeut. Ik ben lid van de Federatie van Vaktherapeutische beroepen en van de Nederlandse Vereniging van Psychomotorische Therapie.

Aanmelden